Služby

K provádění čištění a zkoušek tlakových potrubí používáme nejmodernější technologie, které jsou dostupné na trhu. Naším nástrojem je zařízení REMS Multi Push.

Jsme schopni zajistit následující práce:

Proplachování

Dezinfekce

Čištění a konzervace

Tlakové zkoušky pomocí stlačeného vzduchu

Tlakové zkoušky pomocí vody