Služby

K provádění čištění a zkoušek tlakových potrubí používáme nejmodernější technologie, které jsou dostupné na trhu. Naším nástrojem je zařízení REMS Multi Push.

Jsme schopni zajistit následující práce:

Proplachování

  • Proplachování rozvodů pitné vody pomocí vody, nebo směsi vody a vzduchu s impulzivním dodáváním stlačeného vzduchu dle normy EN 806-4:2010

Dezinfekce

  • Dezinfekce rozvodů pitné vody dle normy EN 806-4:2010

Čištění a konzervace

  • Čištění a konzervace topných systémů, ochrana proti korozi za použití patentu EP 2 954 960)

Tlakové zkoušky pomocí stlačeného vzduchu

  • Zkoušky těsnosti rozvodů  pitné vody dle německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace
  • Zkoušky těsnosti rozvodů plynu dle platných technických pravidel DVGW-TRGI 2008 (pravidla německého spolku DVGW - Deutshcer Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)

Tlakové zkoušky pomocí vody

  • Tlaková zkouška rozvodů pitné vody pomocí vody dle normy EN 806-4:2010